یادداشت اول

سه شنبه شد ...

و از قضا سه شنبه ام هدر نشد ...

/ 4 نظر / 20 بازدید
sinohe

سلام مطالبتون را خواندم .به من سر بزنيد منتظر نظر ارزشمندتون هستم.

رسول رخشا

ما همه مهاجر هستيم ... نمی دانم شايد هم مسافر ... ( دارم داريوش گوش می دم !!!) منزل نو مبارک

گاليا

غروب سه شنبه خاکستری بود همه انگار نوک کوه رفته بودن به خودم هی زدم از اينجا برو... مبارکه