یادداشت پنجم

و کنار لبهای من ، به جای خال ستاره کشیده بود کسی با مداد تیز

و ستاره کشیده بودم با خودنویس خشک روی دستهای خودم ، به جای پروانه !

/ 10 نظر / 18 بازدید
تلخون

نه اون ژوکری که من ميگم توی بلاگفا مينويسه...و طنز هم مينويسه...

رضا

ستاره کشیده بود و ستاره کشیده بود و ستاره کشیده بود.... تکرارها شديدا تاثير گذار.....

گاليا

ستاره آی ستاره...

Roger

چه ستاره ای که به جای خال و کنار لبت جايش خالی بود حالا مثل ماه شده اي ستاره کشيدن هميشه کارخوبی بود خصوصن وقتی که روی دستت پروانه ای خالکوبی بود

Roger

چه ستاره ای که به جای خال و کناري لبت جايش خالی بود حالا مثلي ماه شده اي ستاره کشيدن هميشه کارخوبی بود خصوصن وقتی که روی دستت پروانه ای خالکوبی بود

رضا

آره. اون شعرم زياد خوب نبود. اما يه شعر تازه نوشتم. بيا و ببين. شعرهای قبلی هم بد نبود. اون یک شعر سوتی بود. شما بد موقع رسيديد.... :)

تلخون

:)) نه ديگه اونقدرام عصبانی نيستم...