یادداشت هفتم

من

تمام شاخه های درختم

سرو .

و از تمام شاخه های درختم

کاج .

من

تمام میوه های رسیده

انار .

تمام برگهای سبزم

من

بهار !* * *


تو

تمام شاخه های منی

بر افرا .

و از تمام شاخه های منی

بر خرما .

تو

تمام برگهای فصل گل ریزان

و از تمام جوانه ها م آویزان

هوات هوای کرخت بهار

تمام میوه های رسیده مثل اناراما


کسی تو را

. . .

کنار شاخه ها

. . .

کشیده به دار !


/ 8 نظر / 18 بازدید
علی چلچله

بهار تر بهار در بهار مرده ها به دار هم زنده می شوند

رسول رخشا

غافل از پايان ......

آنا

پايان بندی غافل گير کننده ای بود.:)

مينا

پرديس

چشم می بنديم و کاج... انار... بهار... چشم می بنديم و افرا... خرما... دار... انار... انار...

Roger

باغ عزا گرفته می رقصید...

گاليا

:‌)

جواد

مثل کارهای اول فروغ بود....