یادداشت شانزدهم


به قول آقای رخشا : خیلی پیچیده نیست . . . خیلی پیچیده نیست .

 

- کفش بزرگِ پایِ راست و لَنگ لنگِ اول پاییز تا پای گور . . .

- Oh ! come on

- صدای نازک دخترکان نیمه ترشیده ، در اتاق تنگ !

 وحشت از خواب !


 دریا دلی عمو !

 

- چطور ؟

 

-  خیلی  fun  بود !

- هوم م م م م . . . .

 

یادش به خیر پرویز ! اینجور وقتا اینو می خوند !

 

- خدا داده بابا ! اگه خرجش نکنی کفران نعمت می شه !

- بچه مردم چیه ؟!

- دلتنگ شدم یه کم . . .

- بابات آدم خوبی بود . نامرد نبود ! این اعتیاد ولی …

- مثل  Enrique ! یعنی گوشیه که دستشه !   

- یعنی دزدیدنش ؟!

- اگه ننه بابای خودش بزرگش می کردن وضعش توپ نمی شد !

- cheers   . . .

 

- خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی !

 

- چطور ؟

- هیچ . . . همینجوری . . .

 

 صدا . . . پر شد از صدا همه جا اما

هیچ صدایی نمی آد از گلوی عمو !

 

- یا تو ، یا هیچ کس دیگه !

- آخی . . . قشنگه یعنی ؟!

- عاشششقشم . . .

- تنها نگاش به پرواز پرکندهٔ پرنده سبزی ست ، کناره پنجره سرد !

-  من که گفتم ! تو حیاطش ١٥ تا ماشین جا میشه !

- هوم م م م م م . . . .

 

- واااااای ! مودیلییانی !!!!؟؟؟؟ من عاشق ابروهاشم !!! عین شاهرخ خان !

- هوم م م م م م . . . . منم همینطور ! شاید !

- من نمی خوام مثل تو بشم ! یعنی . . . نمی خوام دیگه !

- هوم م م م م . . . . می تونی یعنی ! فقط نمی خوای ! نه ؟؟؟!!!!

- yeesssss 

 

- هی هی . . . 

دریا دلی عمو

دریا دلی . . .

ولی

صدات کو ؟

 

 


/ 15 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آناهیتا

همهمه ایست

سياوش

رضا هدايت

بوالحسنی

سلام با شعر و چند مطلب ادبیات امروز ایران هستم...

اميد

خيلی نه. چندان پيچيده نيست

حربا

کفش بزرگِ پایِ راست و لَنگ لنگِ اول پاییز تا پای گور . . . فقط همین بعد از این هرچی نوشتی جفنگ بود

تلخون

من هم شاهرخ خان... هی عمو... منم شاهرخ خان...