دبستان بسته

در این روز بی امتیاز ... تنها مگر یکی کودک بودن

شعری قدیمی که از خاطرم و از دفتر شعرم پاک شده بود

   مکاشفات   و از ﻣﻴﺎﻥ معجزه هایش ﻳﮑﻰ خلق زنانی از آل عِمران بود در رختخواب من . ﻭﻳﺎﺭِاَزﮔﻴﻞِتُرش و تَب بر گونه‌های نارس‌شان رگبار تابستان و ذکر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
7 پست